Πέμπτη, 3 Δεκεμβρίου 2009

Μπουκοτάζ στη Nestle

Αυτή η σελίδα αναφέρεται στο μποϊκοτάρισμα της Nestlé, τους λόγους που το επιβάλλουν και τους διαφορετικούς τρόπους που μπορείτε να το υποστηρίξετε. 
Όπως η UNICEF έχει πει:
Οι «πρακτικές μάρκετινγκ που υπονομεύουν το θηλασμό είναι ενδεχομένως επικίνδυνες οπουδήποτε ακολουθούνται: στον αναπτυσσόμενο κόσμο, το cWho υπολογίζει ότι περίπου 1.5 εκατομμύριο παιδιά πεθαίνουν κάθε έτος επειδή δεν θηλάζονται επαρκώς. Αυτά τα γεγονότα είναι γνωστά.»
Αν και η Nestlé αμφισβητεί τα γεγονότα. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: